Acte normative ce reglementeaza inregistrarea si autorizarea comerciantilor

ACTE NORM. CE REGLEM. ÎNREGISTRAREA ŞI AUTORIZAREA COMERCIANŢILOR


Inregistrarea si autorizarea

– Ordonanta de urgenta nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata (M. Of. nr. 413 din 14 iunie 2002)
– Hotararea Guvernului nr. 574 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor percepute de camerele de comert si industrie teritoriale pentru activitatile de registru si pentru operatiunile efectuate de Biroul unic M. Of. nr. 413 din 14 iunie 2002)
– Hotararea Guvernului nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor in suma fixa pentru serviciile prestate de notarii publici in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor (M. Of. 358 din 4 iulie 2001)

Mai mult...