Conducerea administrativă.

Contact

CONTACT Prin intermediul acestui formular mesajul Dvs. ajunge direct in casuta de e-mail a D-lui Primar.

  • Posted On In
Read more

Aparatul de specialitate

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI – Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Oraviţa – Codul de Conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi al personalului de specialitate al Primarul...

  • Posted On In
Read more

Atributii

ATRIBUŢIILE PRIMARULUI – Atributiile Primarului – Atributiile primarului in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001

  • Posted On In
Read more

Regulament de organizare si functionare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Oravita. – Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Oravita...

Read more

Eliberare autorizații de funcționare

Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului si dupa obtinerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei a...

Read more