Eliberare autorizații de funcționare

Dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului si dupa obtinerea certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activităţi care necesită autorizare, societatea comerciala are obligaţia de a obține autorizația de funcționare.

 Cine poate solicita acest serviciu

Orice societate comercială a cărei activitate necesită autorizare.

 Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea autorizației de funcționare se parcurg următorii pași:

 

 Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, unde agentul economic primeşte un fluturaş cu termenul de rezolvare a solicitării.

Ridicarea autorizației de funcționare

Solicitantul poate urmări starea dosarului după numărul de înregistrare primit la depunerea documentaţiei.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării cât şi temeiul legal.

Acte necesare

• Cerere tip
• Certificat constatator de autorizare a punctului de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
• Autorizaţii după caz de la:
– Sanepid (Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, Str. George Coşbuc nr. 31, Str. Victoriei nr . 132, tel. 276501, 276974)
– Agenţia de Protecţia Mediului Maramureş (Str. Iza nr. 1A, tel. 0262-276304
– I.S.U. „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş (str. Vasile Lucaciu nr. 87, tel. 0260.211212)
– Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş (str. George Coşbuc nr. 50, tel. 218871, 218921)
• Autorizaţie sanitar – veterinară pentru agenţii economici care comercializează produse de origine animală
• Documentul ce atestă dreptul de folosire al spaţiului unde îşi desfăşoră activitatea agentul economic (ex. contract de vânzare – cumpărare, titlul de proprietate, coală C.F., contract de închiriere avizat de administraţia financiară, contract de locaţie, etc.)
• Plan de situaţie + releveu spaţiu
• Tabel nominal cu acordul vecinilor (download sau din holul Primăriei xerox) şi ştampila Asociaţiei de Proprietari, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară într-un spaţiu care iniţial a fost apartament
• Copie dupa autorizaţia de construcţie pentru accesul din exterior la spaţiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuit, acolo unde este cazul
• Copie dupa autorizaţia de construcţie pentru schimbare de destinaţie, pentru spaţiile care au avut funcţiunea de locuinţă, (fie că este vorba de casă, fie apartamente în blocuri de locuit)
• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare, statut, contract de societate sau act constitutiv, şi după caz acte adiţionale) – pentru persoanele juridice
• Dovada achitării taxei de publicitate pentru mijloacele de publicitate deţinute precum şi deţinerea autorizaţiei de construire aferente
• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare şi rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoane fizice, întreprinderi familiale şi individuale.
• Contractul cu o societate de salubrizare vizat pe anul în curs.
• Un dosar
• Chitanţa de plată a taxei legale, la caseria Primăriei (parter – cam. 7), în original şi copie
• Pentru unităţile de alimentaţie publică se va depune şi declaraţia privind structura unităţii de vânzare.
• Unităţile inclusiv cele de alimentaţie publică care solicită orar de funcţionare după orele 22.00, vor depune o copie după contractul încheiat cu o firmă de protecţie şi pază agreată de Poliţia Municipiului Baia Mare, vor face dovada montării camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul unităţii şi vor completa o declaraţie prin care sunt de acord ca în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice să li se reducă orarul de funcţionare.
• Declaraţie (alimentaţie publică)
• Declaraţie orar

 

Unde se depun actele

Actele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (C.I.C.)
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter

Program C.I.C.
Programul de primire și eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni
Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 13:00

Programul de eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
16:00- 16:30 16:00- 16:30 16:00- 16:30 17:00- 18:30 14:00- 15:30
Pentru mai multe informatii contactati
Adresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2 – Clădirea Millennium 1, et. I
Telefon: 0372-036996
Descarcă fișiere atașate