Întocmire contracte pentru locuinţe

Serviciile oferite cetăţenilor

– redactează contracte de închiriere şi actele adiţionale cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru locuinţele sociale,locuinţele ANL aflate în administrare cît şi a contractelor pentru spatii cu altă destinaţie decît aceea de locuintă (aprox.1200 contracte care privesc circa 4000 persoane);
– redactează contracte de vinzare-cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat (elaborează fisa de calcul, schita releveu etc,)
– primeşte şi procesează documentele în vederea eliberării de catre Instituţia Prefectului -Judeţul Maramureş a Ordinelor de teren pentru intăbularea locuinţelor din municipiul Baia Mare
– pune la dispoziţia cetăţenilor interesaţi cereri-tip pentru locuinţe sociale şi A.N.L. şi oferă informatiille necesare cu privire la completarea şi înregistrarea acestora
– răspunde în termen la toate cererile ,sesizările ,sugestiile sau reclamaţiilor adresate de catre chiriaşi sau oricare cetăţean,care privesc activitatea compartimentului

Încasări plăţi pentru următoarele utilităţi:

• chirii şi taxe comune pentru locuinţe sociale
• chirii şi taxe comune pentru locuinţe ANL
• rate pentru locuinţele cumpărate
• taxe de concesionare a terenurilor
• taxe pentru garaje
• impozitul anual pentru locuinţe şi pentru spaţii
• taxe pentru întocmirea buletinului
• amenzi pentru parcare
• taxa examinare pentru şcoala de şoferi
• taxa pentru pierderea contractelor de închiriere

 

Program cu publicul

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 17:00 08:00 – 15:00
Contact
Serviciul Administrare Locuințe, Spații cu Altă Destinație – Şef Seviciu Călin Coroş
Adresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2 – Clădirea Millennium 1, et. I
Telefon: 0262-275587