Trasee turistice

TRASEE TURISTICE


Sasca Română – Cheile Nerei – Şopotu Nou

Marcaj: banda roşie  sopotu nou - cheile nerei - sasca romana

Durata: 8 – 9 ore (2 ore Sasca Română – cantonul silvic Damian; 3 ore cantonul silvic Damian – Poiana Alunilor; 11/2 – 2 ore Poiana Alunilor – Poiana Meliugului; 1 1/2 – 2 ore Poiana Meliugului – Şopotu Nou)

Din Sasca Română, traversând Nera pe partea ei stângă pe o punte suspendată pe cablu, se ajunge la o potecă care traversează o zonă calcaroasă. Se trece apoi printr-un tunel şi se străbate o trenă de grohotişuri calcaroase de sub Carsa Caraula, ajungându-se la cel mai lung tunel (aproximativ) 40 m din Cheile Nerei, iar după câţiva metri se ajunge la Podul Beului. Urmând marcajul banda roşie, se coteşte la dreapta pe un drum forestier şi după 4 km se ajunge la cantonul silvic Damian unde se poate innopta, posibilităţile de cazare fiind de 10 locuri şi teren pentru camping.

Urmând poteca, traversând Pânza lui Clean şi trecând prin două tuneluri se intră în Carsa Barbeşul Mare. Străbătând apoi prispa îngustă săpată în stânca care are o mică întrerupere marcată de un zăvoi, se intră in Carsa Barbeşul Mic. În stânga peste Nera, se inalţă crestele abrupte din Carsia Căprarului. De la Peştera Boilor, se traversează culmea Cracul Iordanului, ajungându-se la Ogaşul Ulmul Mic şi se coboara până in talvegul Ogaşului Porcului unde se află un izvor. Se ajunge în punctul „La Scaune” şi coborând poteca marcată cu cruce albastră se ajunge la Lacul Dracului.

De la punctul „La Scaune” se coboară prin pădure Culmea Lacului, ajungându-se la moara de pe ogaşul Haimeliug (sau Untan) şi apoi în Poiana Meliugului. Chiar la intrarea in poiană, din drum se desprinde spre stânga traseul cruce roşie spre avenul Cutezătorilor. În dreapta, pe cealaltă parte a Nerei, se succed Cleanţul Prihodului, Carsa Lungă si Carsa cu Toale. Inaintând se ajunge la Cotul Blidăresei unde se află un sălaş de unde se desprinde, spre stânga, traseul banda galbenă. Poteca turistică străbate Poiana Corbului, drumul continuându-se şi pe partea dreaptă a Nerei până la ieşirea din satul Dristie unde apa poate fi trecută pe o punte deteriorată sau prin vad. Urmându-se drumul de căruţă pe partea dreaptă a Nerei şi trecând podul de beton peste apa Bucevii, se ajunge în comuna Şopotu Nou.

Sasca Română – Cheile Şuşarei – Lacul Dracului (Cheile Nerei)

Marcaj: cruce albastră   sasca montana - cascada susara - cheile nerei(lacul dracului)

Durata: 3-4 ore

Lacul Dracului se află pe partea stângă a Nerei, la gura peşterii cu acelaşi nume, lungă de 68 m. Are o formă aproape circulară şi o adâncime de 9 m. Lacul a luat naştere prin prăbuşirea bolţii peşterii, din această cauză o parte din maluri fiind in surplombă. Lacul Dracului este alimentat de apele Nerei care circulă prin fisurile calcaroase, dar şi de precipitaţii.

Sasca Română – Podul Bei – Lacul Ochiul Bei – Steierdorf

Marcaj: banda albastră   Sasca Română - Podul Bei - Lacul Ochiul Bei - Steierdorf

Durata: 6 – 8 ore (1 ora Sasca Română – Podul Beu; 11/2-2 ore Podul Beu – Lacul Ochiul Beu; 4-5 ore Lacul Ochiul Beu – Steierdorf)

Lacul „Ochiul Beu” se află la o altitudine de 310 m în unghiul format de confluenţa Beuşniţei cu Beu Sec. Are o formă aproximativ ovală, o suprafaţă de 284 m2 şi o adâncime maximă de 3,6 m.

Lacul Ochiul Bei – Cascadele Beuşniţei

Marcaj: triunghi albastru   Lacul Ochiul Bei - Cascadele Beuşniţei

Durata: 1/2 ora

Cascadele Beuşniţei se află într-o zonă complet împădurită şi sunt formate pe tuf calcaros. Prima cascadă are o înălţime de aproximativ 15 m şi este acoperită cu muşchi verde. În tuful calcaros din bază s-au format mai multe caverne. Urcând câteva trepte in stânga cascadei şi urmând poteca, se ajunge la a doua cascadă, mai mică dar mai dezvoltată în lăţime. După înca un urcuş pe potecă, întâlnim şi cea de-a treia cascadă, cea mai sălbatică.

Attachments