Locuitori

LOCUITORI


pensionari-europeni-600x459Administraţia oraşului acordă foarte mare atenţie cetăţenilor şi încearcă să asigure un standard de viaţă cât mai înalt. Diversitatea categoriilor sociale prezente in Oraviţa formează multiculturalitatea necesară dezvoltării fiecărui aşezământ omenesc.

Pentru bătrânii şi pensionarii oraşului sunt asigurate facilităţi, în Oraviţa funcţionând case de ajutor reciproc, un azil, parcuri pentru recreere, sistem sanitar corespunzător şi viaţă culturală activă.

Group of young people having fun with digital tablet

 

Tineretul orăviţean beneficiază de un sistem de învăţământ conform normelor Ministerului Educaţiei, sediile şcolilor şi liceelor fiind dotate modern, personalul didactic având înaltă calificare. De asemenea există un centru sportiv complet utilat, un stadion omologat şi multiple posibilităţi pentru agrement şi recreere. Educaţia preşcolară este asigurată de programe de creştere şi educare primară bazate pe standarde ştiinţifice moderne şi în conformitate cu legislaţia U.E, programe coordonate de educatori calificaţi.

familia-10

 

Familia este activ ssprijinită de factorii de decizie şi conducere din cadrul administraţiei publice locale, programul A.N.L.aflându-se în continuă dezvoltare în vederea asigurării de locuinţe pentru tinerii căsătoriţi. Organele locale ale administraţiei publice depun eforturi susţinute în vederea atragerii de investitori pentru asigurarea de noi locuri de muncă ceea ce va conduce implicit la crearea unui cadru pozitiv şi echilibrat de dezvoltare armonioasă a familiei în principal şi a comunităţii noastre în general.

 

Educaţia la nivelul oraşului Oraviţa, este reprezentată de 2 licee, 2 şcoli generale, cu învăţământ primar şi gimnazial, 1 creşă – cămin, 4 grădiniţe din care una şi în limba germană. Apoi, la nivelul localităţilor aparţinătoare şi satelor arondate, funcţionează încă 5 grădiniţe şi şcoli generale şi o şcoală specială pentru copii cu nevoi speciale.

Activitatea sanitară se desfăşoară în:
– 1 spital
– 1 cămin spital pentru persoane cu deficienţe neuropsihice
– 3 centre pentru minori cu deficienţe neuropsihice
Îngrijirea şi tratarea bolnavilor este asigurată de cadre medicale cu calificări medii şi superioare.

Aşezăminte culturale:
– Teatrul „Mihai Eminescu” Construit în anul 1816, în stil baroc, după modelul teatrului din Viena este cel mai vechi teatru din ţară, pe scena căruia s-au perindat trupe din Austria, Germania, Ungaria, de la Teatrul Naţional Bucureşti, ca şi personalităţi de seamă ca Mihai Eminescu şi George Enescu.
De asemenea reprezintă prima clădire de teatru din piatră, din sud-estul Europei, ca şi prima clădire din Europa iluminată cu ajutorul lămpilor cu acetilenă.
– Casa de Cultură ”Mihai Eminescu” Construită pe structura celui de-al doilea cinematograf din Banat – Casa Belgrader cu primele proiecţii în 1913, Casa de Cultură Oraviţa găzduieşte şi organizează manifestări de anvergură naţională.
– Farmacia muzeu Knoblauch Cea mai veche farmacie din Oraviţa – aparţinând familiei
Knoblauch – datează din anul 1796. Astăzi, acest spaţiu a devenit „muzeul farmaciei”. din Oraviţa; sunt conservate, de asemenea, clădiri şi valori culturale din secolele XVIII-XIX.
– Biblioteca Orăşenească ”Simeon Mangiuca” Funcţionează ca unitate aparţinătoare Primăriei Oraviţa, şi deserveşte un număr de aprox. 2800 elevi, precum şi alţi utilizatori frecvenţi.

Aşezăminte religioase
– Catedrala oraşului Oraviţa, biserica „Adormirea Maicii Domnului” A fost ridicată în anul 1718 de către ctitorul Dimitrie Hagi, din banii comunităţii locale.
– Biserica Romano – Catolică Oraviţa Montană Ridicată la un an după alungarea turcilor de către Eugeniu de Savoia, în anul 1718, biserica este decorată cu picturi care imită zona înconjurătoare, pe fundal apărând chiar Muntele Rol.
– Biserica Greco – Catolica Oraviţa Română
– Biserica Ortodoxă Oraviţa Română aşezată pe ruinele unei vechi mănăstiri, biserica poartă numele patronului oraşului. O dată cu hramul acesteia se celebrează Sărbătoarea oraşului. La pictarea Bisericii Sf. Ilie au contribuit pictori celebri printre care şi renumitul pictor Dimitrie Turcu.

Attachments