Transparenta veniturilor salariale

– Indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte este de 870 lei;
– Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv (majorarea salariului de baza :5655 lei cu lO&reprezentand suma de 566 lei Lunar) ,in conformicate cu prevederile art.15 din Legea 153/2017;
– Drepturi salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene ( majorarea indemnizatiei lunare a primarului cu 25%reprezentand suma de 2175 lei si indemnizatiei lunare a viceprimarului cu 25% reprezentand suma de 1813 lei ) in conformitate cu prevederile art.16(2) din Legea 153/2017;
– Sporul pentru munca suplimentara , in conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 153/2017;
– Spor conditii periculoase sau vatamatoare de 15% din salariul de baza personalului contractual si functionarilor publici ( Regulament -Anexa la Dispozitia nr.22/20140; REFERATUL nr.10036/27.07.2017;
prevederile pct.B,anexa VIII ,art.1 din Legea nr.153/2017)
– Nu se acorda vauchere de vacanta;
– Nu se acorda indemnizatie de hrana

– Lista functiilor personalului platit din fonduri publice