Eliberare autorizaţii de comerţ ambulant

Orice comerciant care dorește să efectueze comerț ambulant pe raza municipiului Baia Mare are nevoie de autorizație.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant care dorește să facă comerț ambulant.

 

Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea autorizației de comerț ambulant se parcurg următorii pași:

 

Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, unde agentul economic primeşte un fluturaş cu termenul de rezolvare a solicitării.

Ridicarea autorizației de comerț ambulant

Solicitantul poate urmări starea dosarului după numărul de înregistrare primit la depunerea documentaţiei.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării cât şi temeiul legal.

Acte necesare

• Cerere tip
• Copii ale documentelor de constituire ca agent economic: act constitutiv, eventuale acte adiţionale, certificat de înregistrare pentru persoane juridice SAU certificat de înregistrare şi rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoane fizice, întreprinderi familiale şi individuale.
• Copie după certificatul constatator de autorizare a punctului de lucru obţinut de la Oficiul Registrului Comerţului
• Autorizaţie de la Sanepid (Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, Str. George Coşbuc nr. 31, Str. Victoriei nr. 132, tel. 275628, 27514), Inspecţia Veterinară (după caz), în copie xerox
• Contractul de închiriere cu administraţia pieţei (dacă activitatea se va desfăşura în una din pieţele autorizate din Baia Mare)
• Contractul de închiriere cu Primăria Municipiului Baia Mare, dacă activitatea se desfăşoară pe domeniul public
• Chitanţa de plată a taxei legale, la caseria Primăriei (parter – cam. 7)
Notă:
• În actul de constituire trebuie să existe cel puţin una din codurile CAEN 4789, 4781, 4782
• Chitanţa de plată a taxei legale se depune în original şi copie
• Actele necesare se depun în dosar plic.

 

Unde se depun actele

Actele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (C.I.C.)
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter

 

Program C.I.C.

Programul de primire și eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 13:00

Programul de eliberare documente la Centru de Informații pentru Cetățeni

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
16:00- 16:30 16:00- 16:30 16:00- 16:30 17:00- 18:30 14:00- 15:30
Pentru mai multe informații contactațiServiciul ComercialAdresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2 – Clădirea Millennium 1, et. ITelefon: 0372-036996E-mail: [email protected]
Descarcă fișiere atașate